KASULIKKU

 

Ohutus  mänguväljakutel

Viimastel aastatel on laste ohutuse tagamiseks mänguväljakutel hakatud Euroopas ja ka mujal maailmas pöörama rohkem tähelepanu õnnetuste tegelikele põhjustele. Õnnetusi juhtub ka mänguväljakutel, mis  vastavad igati standarditele. Pikka aega peeti piisavaks ja ohutust tagavaks just standarditele vastavust.

Nüüd aru saadud, et oluline on kompleksne lähenemine teemale koos pädeva riskianalüüsiga.

Selle plussid:

  • Võimaldab planeerida väljaminekuid ja säästa raha:

–  Iga standardile mittevastavus ei ole ohtlik ja ei nõua kohe kõrvaldamist. Standardile mittevastavus ei pruugi alati tähendada riskianalüüsi põhjal ohtu, mida peaks kõrvaldama.

–  Võimalik ohtudest moodustada nn. pingerida. Mida peab tegema esimesena, mida tulevikus?

– Võimaldab efektiivsemalt kasutada territooriume  ja teha planeeringuid. Kui standard ei pea võimalikuks, siis koos riskianalüüsiga leitakse sageli  sobivaid ja optimaalsemaid lahendusi.

miinused:

  • Ei ole piisavalt pädevaid tegijaid. Eestis tegutsevaid, ametlikult vastava kompetentsi omandanuid võib ühe käe sõrmedel üles lugeda ja nende töökoormus suur (meie naabrite juures Lätis on atesteeritud inspektoreid üle 20 ja Soomes üle 150 inimese).
  • Vastutajate ja otsustajate ebakompetentsus.

probleemid:

-Kuidas viia oluline ohutusalane informatsioon otsustajateni? Kes on selle valdkonna otsustajad , vastutajad (omavalitsustes, lasteasutustes, hoolekogudes,  korteriühistutes  jne. -ametikohad,  tasandid)?

-Kes töötajatest on vastutajad ja valmis kandma vastutust laste ohutuse eest? Kuidas nad on selleks ettevalmistatud, nende pädevus, teadlikkus vastutuse eest ?

-Kas vastutajad on kaetud võimalike juhtude puhuks vastutuskindlustusega?

(Koostamisel on kasutatud S2P materjale)

  • Eestis tegutsevad pädevad ja sertifitseeritud mänguohutuse inspektorid, kes vastavad EL tehniliste tingimuste TR 17207:2018 jaotises 5.1 toodud nõetele  on registreeritud S2P registris, mida näed SIIT
  • alates 2020 aasta aprillist jõustus EL standardi  EN 1176-7:2020 muudatus, mille kohaselt aasta põhiülevaatust või paigaldamisjärgset ülevaatust peab teostama sõltumatu isik, st. kompetentne isik, kes ei ole otseselt  seotud  paigaldamisega ning ei ole vastutav võimalike parandustööde või kulude eest;